In dit blog vertel ik je meer over Digitale toegankelijkheid (Da11y), want dit is voor iedereen straks belangrijk. Begin februari 2023 startte ik met de opleiding Digital Accessibility Assistant bij Weblish en op 6 juli behaalde ik mijn certificaat!

Heb jij al van de European Accessibility Act (EAA) gehoord? Deze gaat in op 28 juni 2025. Behalve de overheid moeten ook grote bedrijven (met meer dan 2 miljoen omzet en meer dan 10 medewerkers) zich aan de richtlijnen van digitale toegankelijkheid houden.

Nu denk jij misschien ‘maar ik heb minder dan 2 miljoen omzet en ik heb ook geen 10 medewerkers in dienst’.  Dat snap ik! Maar je wil neem ik aan wél een website die voor iedereen toegankelijkheid is, toch?

Daarom heb ik dit blog geschreven, om duidelijk te maken waarom digitale toegankelijkheid belangrijk is voor een inclusieve online samenleving

Gelijke toegang tot de digitale wereld

In de afgelopen decennia is het internet uitgegroeid tot een essentieel onderdeel van ons dagelijks leven. Het heeft de manier waarop we communiceren, informatie delen, producten kopen en diensten gebruiken, ingrijpend veranderd. Maar helaas is niet iedereen in staat om gelijke toegang te hebben tot deze digitale wereld. Daarom is digitale toegankelijkheid van cruciaal belang voor het creëren van een inclusieve online samenleving.

Digitale toegankelijkheid gaat over het ontwerpen en ontwikkelen van websites, apps en andere digitale platforms op een manier die voor iedereen toegankelijk is, ongeacht hun beperkingen of handicaps. Het richt zich op het wegnemen van belemmeringen, zodat mensen met visuele, auditieve, motorische of cognitieve beperkingen volledig kunnen deelnemen aan de digitale wereld.

Gelijke deelname aan het digitale tijdperk

Een inclusieve online samenleving vereist dat iedereen gelijke kansen heeft om te communiceren, informatie te ontvangen en actief deel te nemen aan de digitale gemeenschap. Digitale toegankelijkheid zorgt ervoor dat mensen met verschillende handicaps of beperkingen geen obstakels ervaren bij het gebruik van websites of apps. Het draagt bij aan gelijke kansen, gelijke rechten en gelijke deelname aan het digitale tijdperk.

visuele beperkingen

Visuele beperkingen vormen een van de meest voorkomende uitdagingen waarmee mensen geconfronteerd worden bij het gebruik van digitale platforms. Door alt-tekst toe te voegen aan afbeeldingen kunnen schermlezers de inhoud beschrijven aan mensen die blind of slechtziend zijn. Het gebruik van goed kleurcontrast en heldere lettertypen vergemakkelijkt het lezen voor mensen met visuele problemen. Daarnaast kunnen ondertiteling en transcripties bij video’s de toegankelijkheid verbeteren voor mensen met gehoorproblemen.

AUDITIEVE DIGITALE  TOEGANKELIJKHEID

Auditieve toegankelijkheid is een ander belangrijk aspect van digitale toegankelijkheid. Het bieden van ondertiteling bij video’s en audiocontent maakt het mogelijk dat mensen met gehoorproblemen de informatie kunnen begrijpen. Bovendien kunnen tekstalternatieven voor audio-inhoud de toegang vergemakkelijken voor mensen die geen audio kunnen afspelen of horen.

DIGITALE TOEGANKELIJKHEID MET MOTORISCHE BEPERKINGEN

Motorische beperkingen kunnen het gebruik van traditionele computermuizen en toetsenborden belemmeren. Daarom is het belangrijk om websites en apps te ontwerpen met aandacht voor toegankelijke navigatie en bediening. Dit omvat het gebruik van toetsenbordnavigatie en alternatieve invoermethoden, zoals spraakherkenning of schakelaars, zodat mensen met motorische beperkingen de digitale inhoud kunnen bereiken en bedienen.

COGNITIEVE BEPERKINGEN

Cognitieve beperkingen, zoals leesproblemen of aandachtsstoornissen, kunnen het begrijpen van complexe inhoud bemoeilijken. Het vereenvoudigen van de taal, het organiseren van informatie op een gestructureerde manier en het vermijden van afleidingen kunnen de digitale toegankelijkheid verbeteren voor mensen met cognitieve uitdagingen.

HET CREËREN VAN EEN INCLUSIEVE SAMENLEVING

Digitale toegankelijkheid gaat echter verder dan alleen het technische aspect. Het is een kwestie van gelijkheid, inclusie en respect voor de rechten van alle individuen. Het creëren van een inclusieve online samenleving betekent ervoor zorgen dat niemand wordt buitengesloten van de voordelen en mogelijkheden die het internet biedt.

Bovendien heeft digitale toegankelijkheid niet alleen betrekking op mensen met erkende handicaps. Het kan ook voordelen bieden voor een breed scala aan gebruikers, waaronder ouderen, mensen met tijdelijke beperkingen (bijvoorbeeld na een blessure) en mensen met beperkte technologische vaardigheden.

Digitale toegankelijkheid van vitaal belang voor onze samenleving

Al met al is digitale toegankelijkheid van vitaal belang voor het bevorderen van een inclusieve online samenleving. Het is een verantwoordelijkheid die we gezamenlijk moeten dragen, of we nu ondernemers met een website of webshop zijn, ontwikkelaars, designers of gebruikers zijn. Door ons bewustzijn te vergroten, best practices toe te passen en digitale toegankelijkheid te bevorderen, kunnen we een wereld creëren waarin iedereen gelijke kansen heeft om de digitale wereld te ervaren en te benutten.

Wil je meer weten over dit onderwerp en ben je benieuwd wat ik hierin kan betekenen voor jou? Klik dan op deze link om mij een mail te sturen!

Certificaat Da11y Assistant Hierbij verklaren wij dat Marijn Driesen Heeft voldaan aan de opleidingseisen van het Digital Accessibility Assistant als onderdeel van zijn/haar trainingstraject.